Doplnění fotoglerie

Přidal jsem fotky z letošního ročníku šipkového turnaje. Tímto děkuji Zuzce za poskytnutý materiál:)